Pećina Golubnjača

Pećina se nalazi u selu Lipovo, nedaleko od Kolašina ,a u podnožju Sinjajevine, tačnije ispod Lučke Gore.

Blog Details
Golubnjača je ujedno izvorište rijeke Bistrice, koju su nažalost na nekih kilometar nizvodno strpali u cjevi.

Ulaz u pećinu je sličan ulazu nekog autotunela, koji se prvo blagim, a kasnije nešto jačim nagibom spušta u zemlju nekih 150 metara.

Na dnu pećine nalazi se prekrasno jezero, koje je prečnika pet do šest metara, a njegova veličina zavisi od godišnjeg doba i vremenske situacije.

Dio jezera je vidljiv nekih 30-tak kvadrata gdje ga presjeca jedna stijena. Stariji ljudi pričaju da je za vrijeme velikih nevremena tunel znao da se napuni vodom.
Moguće je i da je ovo ustvari voda koja ponire sa Savinih voda jer je u tom slivu.

Fajlovi

  • Članak nema fajlove.