Naša misija
Sačuvati Sinjajevinu

Budi u toku sa poslednjim vijesti, našim aktivnostima i kako ti možeš da pomogneš

Saznaj više Poslednje vijesti

Poslednje vijesti

Blog Thumb

Građanska inicijativa "Sačuvajmo Sinjaje...

Saznaj više
Blog Thumb

Predstavnici Građanske inicijative Sačuv...

Saznaj više
Blog Thumb

Drago mi je da sa Vladom dijelimo istu v...

Saznaj više
Blog Thumb

Katuni predstavljaju kulturno istorijsko...

Saznaj više
Blog Thumb

Slično seljacima s Larzaka prije pola vi...

Saznaj više

Zašto je Sinjajevina ugrožena?

Izdvajamo neka od najčešćih pitanja - sva možete pronaći ovdje.

01. Zašto je Sinjajevina ugrožena?

Vlada Crne Gore je u septembru 2019. godine usvojila odluku o uspostavljanju vojnog poligona na Sinjajevini, u potpunosti ignorišući proteste mještana. Vlada na čelu sa Duškom Markovićem i tadašnjim ministrom odbrane Predragom Boškovićem ignorisal je i peticiju koju je potpisalo preko 3.300 građana, a koji su tražili da se Sinjajevina proglasi za regionalni park prirode, a nikako za vojni poligon. Zbog namjere Ministarstva odbrane i Vlade Crne Gore da Sinjajevinu koristi kao vojni poligon, do sada nije završena zakonska procedura uspostavljanja zaštićenog prirodnog dobra na području Sinjajevine, a u skladu sa Prostornim planom Crne Gore do 2020. godine.

02. Gdje se nalazi Sinjajevina?

Sinjajevina se nalazi u središnjem planinskom i najvišem dijelu Crne Gore. U širem smislu predstavlja dio visokoplaninskog masiva Durmitora i Sinjajevine, koji se proteže u dinarskom smjeru u dužini od 85 km. Dužina Sinjajevine je oko 40 km dok je najveća širina 15 km. Sa ovim dimenzijama Sinjajevina predstavlja i najprostraniju crnogorsku planinu sa površinom od oko 450 km2. Osim toga, Sinjajevina je najveća krečnjačka zaravan–površ u Crnoj Gori sa prosječnom visinom od oko 1600 mnm, a zajedno sa Durmitorom predstavlja najveću morfološku jedinicu sjevero-zapadne Crne Gore

03. Kako mogu da se pridružim i pomognem?

Podržite naše proteste, peticije i rad. O našim aktivnostima možete se informisati na društvenim mrežama i medijim. Pozivamo vas da na svakom mjestu budete naš glas, ali i glas razumaovog društva,koji će reći da Sinjajevina ne smije biti vojni poligon, već isključivo poljoprivredno i turističko dobro.
Why in danger

Zašto spasiti Sinjajevinu?

Izdvajamo neka od najčešćih pitanja - sva možete pronaći ovdje.

1

Koliko ljudi živi ili gravitira prema Sinjajevini?

U seoskim naseljima koja se nalaze na Sinjajevini, u zadnjih 50 godina se broj smanjio sa 8.521 u 1961 na 4678 stanovnika u 2011. Nezvanične su procjene da na Sinjajevini u ljetnjem periodu živi do 250 porodica.

2

Biljne vrste prisutne na Sinjajevini?

Prisutno je oko 1300 vrsta i podvrsta vaskularnih biljaka i to 56 vrsta vaskularne flore ne prelazi granice Balkanskog poluostrva, 40 vrsta ima nacionalni status zaštite, 18 se nalazi na CITES konvenciji, dok se dva taksona nalaze na Habitat Direktivi, a jedan na Bernskoj Konvenciji.

3

Životinjske vrste prisutne na Sinjajevini?

U pitanju su 43 vrste sisara, 15 vrsta je zaštićeno zakonom u Crnoj Gori (strogo zaštićene vrste), 24 vrste su prisutne na dodacima Bernske konvencije, 16 vrsta na dodacima Habitatne Direktive, 3 vrste na dodacima CITES Konvencije, 14 vrsta slijepih miševa prisutno na Eurobats-u.

Why save
4

Koliko vrsta ptica ima na Sinjajevini?

Kontantovano je 85 vrsta ptica, međutim postoji vjerovatnoća da se još 77 vrsta može registrovati na planini. Od navedenog broja konstatovanih i očekivanih vrsta ptica (ukupno 161 vrsta), 141 vrsta zaštićena je nacionalnim zakonom (strogo zaštićena vrsta), 15 vrsta je zaštićeno lovostajem, dok 77 vrsta ima određeni međunarodni status zaštite - nalaze se na dodacima EU Ptičje direktive (BD).

5

Kulturna baština na Sinjajevini?

U pitanju je 18 kulturnih dobara i spomen-obilježja sa statusom kulturnog dobra koji nalaze se unutar predloženih granica područja istraživanja Agencije za zaštitu prirode i životne sredine.

6

Koliku površinu zauzimaju pašnjaci na Sinjajevini?

Površina pašnjaka je 120.000 ha, na kojem se može napasati do 200000 ovaca i 10000 goveda.

O nama

Par informacija o našoj organizaciji "NVO Sačuvajmo Sinjajevinu"

01. Ko čini građansku inicijativu "SAČUVAJMO SINJAJEVINU" (GISS)?

Građanska inicijativa Sačuvajmo Sinjajevinu okuplja lokalne stočarske zajednice sa Sinjajevine i druge građane Crne Gore kojima je stalo do zaštite ekoloških potencijala naše države.

02. Koji su ciljevi građanske inicijative "SAČUVAJMO SINJAJEVINU" (GISS)?

Ono što je istrajni i minimalni zahtjev lokalnih zajednica i drugih građana Crne Gore (zahtjev koji je masovno podržan kako u zemlji tako i u inostranstvu, i ta podrška iz dana u dan nezaustavljivo raste), jeste da se zvanično ukine odluka Vlade Crne Gore o uspostavljanju vojnog poligona na Sinjajevini donesena u septembru 2019. godine. Nasuprot njoj, velika većina želi da Sinjajevina postane zaštićeno područje u čijem će kreiranju i upravljanju aktivno biti uključeni stanovnici lokalnih zajednica - stočari, katunjani i stanovnici sela pod Sinjajevinom.
About us quesitons

“Sinjajevina je naš jedini način života.”

Gara

Šezdesetogodišnja mještanka Sinjajevine

Kako mi čuvamo Sinjajevinu

Neke od naših najvažnjijih aktivnosti na tom planu.

Živi zid
Borba izvan granica
Sačuvajmo Sinjajevinu

Želiš da se pridružiš i pomogneš?

Slobodno nam se javi - tu smo za sva pitanja.