Iskustva sa Marša bijelih rada i Drugog međunarodnog sastanka ruralnih žena

Na poziv Međunarodne zemaljske koalicije(International Land Coalition) kao predstavnica građanske inicijative Sačuvajmo Sinjajevinu, učestvovala sam na VII Maršu bijelih rada (Marcha des Margaridas) i na II međunarodnom sastanku žena iz ruralnih područja koji su održani od 15. do 18. avgusta 2023. godine.

Blog Details

Na poziv Međunarodne zemaljske koalicije(International Land Coalition) kao predstavnica građanske inicijative Sačuvajmo Sinjajevinu, učestvovala sam na VII Maršu bijelih rada (Marcha des Margaridas) i na II međunarodnom sastanku žena iz ruralnih područja koji su održani od 15. do 18. avgusta 2023. godine. Marš bijelih rada predstavlja najveću političku akciju ruralnih žena Latinske Amerika i okuplja preko 100 000 žena iz sela, šuma, voda i gradova na ulicama Brazilije koje se bore za agrarnu reformu, pravdu, jednakost, obrazovanje i dostojanstven život ruralnih radnika. Ovo nevjerovatno iskustvo vratilo mi je vjeru u snagu i moć kolektivnog djelovanja i važnost zagovaranja za prava ruralnih radnika širom svijeta. Marcha des Margaridas, u prevodu Marš bijelih rada se održava svake četiri godine i na ulicama glavnog grada Brazila okuplja na stotine hiljada žena koje marširaju boreći se za svoja prava i pričaju o izazovima sa kojima se suočavaju. Naziv marša -  Margaridas zapravo predstavlja omaž Margaridi Mariji Alves, liderki  koja je 1983. godine ubijena zbog svog aktivizma i zalaganja za pravo na zemlju, agrarnu reformu, obrazovanje, jednakost, prava i dostojan život radnika iz ruralnih područja. 

Ovaj događaj je nadmašio sva moja očekivanja. Impresionirana ogromnim brojem žena različitog porijekla iz raznih djelova Brazila i Latinske Amerike koje jedinstveno marširaju za zajednički cilj stavljajući sve svoje razilike po strani, još jednom sam dobila potvrdu da kroz solidarnost i jedinstvo možemo promijeniti svijet i učiniti ga pravednijim za sve. 

Tokom drugog međunarodnog sastanka žena iz ruralnih područja imala sam priliku da razmijenim iskustva sa ženama iz svih krajeva svijeta. Slušala sam o raznim izazovima sa kojima se svaka od njih se suočava, o poučnim pozitivnim praksama i imala priliku da govorim o borbi za očuvanje Sinjajevine i o borbenosti i istrajnosti naših žena.  Zajedno smo se obavezale da ćemo se kroz svoj rad i zalaganje boriti za unapređenje položaja žena iz ruralnih područja i njihovih zajednica. Ovi razgovori obogatili su moje razumijevanje globalnog pokreta za osnaživanje seoskih žena.

Učestvovanje u Maršu Margarita i Međunarodnom sastanku žena iz ruralnih područja bilo je transformišuće iskustvo. Učvrstilo je važnost grassroot aktivizma, potrebu za rodnom ravnopravnošću u ruralnim područjima i snagu međunarodne solidarnosti. Kao predstavnica građanske inicijative "Sačuvajmo Sinjajevinu", ponosana sam što sam doprinijela ovim diskusijama i privukala pažnju na jedinstvene izazove sa kojima se suočavaju ruralne zajednice u našem regionu.

Put u Brazilu naučio me je da je promjena moguća kada se ljudi udruže sa zajedničkom vizijom. Ovi događaji su sjajni primjeri onoga što možemo postići kada osnažimo i pojačamo glasove ruralnih žena širom svijeta. Vraćajući se kući, bila sam ispunjena obnovljenim osećajem svrhe i odlučnošću da nastavim naš rad ka osnaživanju kako žena, tako i lokalnih zajednica i katuna na Sinjajevini. 

Na kraju, ne radi se samo o predstavljanju jedne inicijative ili jednog regiona - radi se o tome da budemo dio globalnog pokreta za osnaživanje ruralnih žena, i  neizmjerno sam zahvalana što imam priliku da budem dio toga.


Fajlovi